Tuesday, 29/11/2022 - 08:55|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN HỒNG ÁNH.
Thời khóa biểu tuần 1 (07/09/2020-12/09/2020)

Thời khóa biểu tuần 1 (07/09/2020-12/09/2020)

Do tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, cần phải đảm bảo sức khỏe cho học sinh, cán bộ, giáo viên và toàn xã hội nên chúng ta vẫn chưa thể quay lại trường học. Với phương ...