A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giới thiệu một số tài liệu, infographic phục vụ công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19

Thực hiện văn bản số 2028/SGDĐT-CNTT&NCKH ngày 01/09/2021 của Sở Giáo Dục và Đào Tạo Điện Biên về việc tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phòng chống dịch bệnh Covid-19.

          Trường THPT thị xã Mường Lay, giới thiệu tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh một số tài liệu, infographic phục vụ công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 do Bộ tư pháp tổng hợp.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, để thực hiện có hiệu quả Kết luận số 07-KL/TW ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế-xã hội, công điện ngày 21/7/2021 của Thường trực Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về các nội dung này cần được tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh.

Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các nội dung theo hướng dẫn tại 02 Công văn của Bộ Tư pháp: Công văn số 362/BTP-PBGDPL ngày 07/02/2020 về việc tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm và Công văn số 1456/BTP-PBGDPL ngày 22/4/2020 về việc tiếp tục tăng cường PBGDPL về phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, Bộ Tư pháp đã tổng hợp, hệ thống các tài liệu, infographic, các clip... để các bộ, ngành, địa phương tham khảo, phục vụ triển khai công tác PBGDPL về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Các file đính kèm

 


Tác giả: Nguyễn Văn Trung
Nguồn:Tổ Văn phòng Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều