Thông tin chi tiết:
Quàng Văn Dũng
Họ và tên Quàng Văn Dũng
Ngày tháng năm sinh 10/06/1995
Giới tính Nam
Chức vụ Y tế
Trình độ Trung cấp
Điện thoại 01628983402
Email quangvandung.106@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều