Thông tin chi tiết:
Nguyễn Xuân Phú
Họ và tên Nguyễn Xuân Phú
Ngày tháng năm sinh 10/03/1977
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Tổ Trưởng
Trình độ 12/12
Điện thoại 01694686509
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều