Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Hương
Họ và tên Nguyễn Thị Hương
Ngày tháng năm sinh 11/06/1987
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ trưởng
Trình độ Đại học
Điện thoại 0946117735
Email huongmldienbien@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều