Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Phương
Họ và tên Nguyễn Thị Phương
Ngày tháng năm sinh 14/01/1979
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ Trưởng
Trình độ Đại Học
Điện thoại 0948543339
Email phuonglytuan@Gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều