Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Minh Phương
Họ và tên Nguyễn Thị Minh Phương
Ngày tháng năm sinh 30/11/1994
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên
Trình độ Đại học
Điện thoại 01659095398
Email minhphuong.hpu21989@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều