Thông tin chi tiết:
Nguyễn Kiều Giang
Họ và tên Nguyễn Kiều Giang
Ngày tháng năm sinh 15/01/1981
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Tổ Trưởng
Trình độ Đại Học
Điện thoại 01234016685
Email ngoclamminhchau141@Gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều