Thông tin chi tiết:
Nguyễn Đăng Bắc
Họ và tên Nguyễn Đăng Bắc
Ngày tháng năm sinh 12/12/1979
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Tổ Trưởng
Trình độ Đại Học
Điện thoại 0917623079
Email dangbac1979@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều