Thông tin chi tiết:
Giàng Thị Sú
Họ và tên Giàng Thị Sú
Ngày tháng năm sinh 15/09/1991
Giới tính Nam
Trình độ Đại Học
Điện thoại 01675174300
Email giangthisu521@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều