Ban lãnh đạo
 • Đào Kim Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0988300956
  • Email:
   oanhthptml@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nôi dung

 • Đỗ Tuấn Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Điện thoại:
   01667372296
  • Email:
   dotuannguyen1989@gmail.com
 • Hoàng Hồng Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Điện thoại:
   0917678933
  • Email:
   thaothaotrang@gmail.com
 • Đoàn Thị Biên
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0919076389
  • Email:
   doanbienmldb@gmail.com
 • Bùi Khánh Toàn
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01215005268
  • Email:
   buitoanmuonglay@gmail.com
 • Vi Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0843779371
  • Email:
   phuongloan26@gmail.com
 • Nguyễn Kim Dung
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0944065979
  • Email:
   nguyendungmuonglay@gmail.com
 • Hoàng Văn Giang
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0973323374
  • Email:
   gianghoangmen@gmail.com
 • Nguyễn Đăng Bắc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Tổ Trưởng
  • Điện thoại:
   0917623079
  • Email:
   dangbac1979@gmail.com
 • Chu Lâm Phương
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0982688909
  • Email:
   lamphuongtxml@gmail.com
 • Nguyễn Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Điện thoại:
   0948543339
  • Email:
   phuonglytuan@Gmail.com
 • Nguyễn Kiều Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Tổ Trưởng
  • Điện thoại:
   01234016685
  • Email:
   ngoclamminhchau141@Gmail.com
Tin tức
Tin đọc nhiều