Thông tin chi tiết:
Đỗ Tuấn Nguyên
Họ và tên Đỗ Tuấn Nguyên
Ngày tháng năm sinh 22/08/1989
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Bí thư
Trình độ Đại Học
Điện thoại 01667372296
Email dotuannguyen1989@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều