Thông tin chi tiết:
Đào Kim Oanh
Hiệu phó Đào Kim Oanh
Ngày tháng năm sinh 19/02/1976
Giới tính Nữ
Trình độ Đại Học
Điện thoại 0988300956
Email oanhthptml@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Nôi dung

Nôi dung

Hoạt động
Tin tức
Tin đọc nhiều