GDTH – Trường PTDTBT Tiểu học Sín Thầu, Mường Nhé nỗ lực xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Trong những năm qua, Trường PTDTBT Tiểu học Sín Thầu, huyện Mường Nhé luôn xác định xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia là giải pháp căn bản nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Nhà trường đã tập trung huy động nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất trường lớp, từng bước nâng cao chất lượng dạy học đáp ứng các tiêu chuẩn của trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

Đến nay, trường đã đạt 5 tiêu chuẩn quy định theo Thông tư số 59/2012/TT-BGD&ĐT, ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định tiêu chuẩn đánh gia, công nhận trường tiêu học đạt mức chất lượng tối thiểu, đạt chuẩn quốc gia. Để đạt được kết quả đó nhà trường đã áp dụng một số giải pháp sau:

Huy động nguồn lực xây dựng, đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp

Là đơn vị trường tiểu học được chia tách từ trường THCS Sín Thầu theo quyết định số 430/QĐ – UBND ngày 10 tháng 6 năm 2008 của UBND huyện Mường Nhé. Khi mới chia tách và thành lập trường gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất hầu như các phòng ban, nhà lớp học chưa có. Ban giám hiệu nhà trường đã tham mưu cho cấp Ủy, Chính quyền làm tốt công tác xã hội hóa, vận động nhân dân tham gia lao động, đóng góp công sức xây dựng trường lớp, ban đầu là tranh tre, nhà tạm nhưng phải đảm bảo diện tích và thoáng mát về mùa hè, ấm về mùa đông.

Giáo viên và phụ huynh học sinh tham gia xây dựng nhà lớp học cho học sinh

Xác định công tác đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia làm “bệ đỡ” cho nâng cao chất lượng dạy học, trường PTDTBT TH Sín Thầu đã tranh thủ huy động nguồn kinh phí từ các nguồn lực khác nhau để thực hiện và đến nay đạt được nhiều thành tựu ấn tượng.

 Năm 2015 trường được Thành Ủy Thành phố Hà Nội đầu tư xây dựng cho đơn vị một ngôi trường mới đồng bộ theo tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia với giá trị đầu tư 10 tỷ đồng đến nay đã đưa vào sử dụng. Số lượng các phòng học, nhà hiệu bộ được kiên cố hóa, lớp học ngày càng khang trang, hiện đại

Lễ khánh thành trường PTDTBT TH Sín Thầu

Xuât phát từ các yêu cầu đổi mới GD&ĐT và mục tiêu phấn đấu của xã Sín Thầu trở thành xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2020; UBND xã Sín Thầu ban hành đề án “Phát triển các trường học trên địa bàn xã đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025” với nhiệm vụ thống nhất quy mô, mạng lưới trường lớp trên địa bàn, tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng CSVC và các trang thiết bị dạy học, nhằm đảm bảo phát triển hợp lý qui mô mạng lưới trường lớp theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Từ những bước khởi đầu đầy khó khăn đó, đến nay toàn trường đã có 01 nhà hiệu bộ với đầy đủ các phòng chức năng; có 13 phòng học trong đó 9 phòng học văn hóa, 01 phòng học âm nhạc, 01 phòng học mỹ thuật, 01 phòng học tiếng Anh, 01 phòng học Tin học; 5 phòng nội trú cho học sinh; 5 phòng công vụ cho giáo viên, nhà ăn bếp nấu ăn; công trình nước sạch, nhà vệ sinh; khuân viên của trường đều đạt chuẩn.

Xây dựng đội ngũ giáo viên và khẳng định chất lượng giáo dục

Theo kế hoạch của ngành GD&ĐT huyện Mường Nhé về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2015-2020, phấn đấu đến năm 2017 trường PTDTBT TH Sín Thầu đạt chuẩn quốc gia.

Để nâng cao chất lượng giáo dục thì trước tiên phải chú ý đến công tác xây dựng đội ngũ, muốn có chất lượng giáo dục tốt thì trước tiên phải có đội ngũ ổn định về số lượng, vững vàng về chuyên môn, kiên định về tư tưởng chính trị, có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trước học sinh. Để làm tốt điều này BGH nhà trường đã tạo điều kiện  cho CB-GV-NV học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát huy khả năng, sở trường công tác; kết hợp với các tổ chức đoàn thể trong trường có chính sách hỗ trợ, động viên giáo viên để giáo viên an tâm công tác tốt. Thực hiện nghiêm túc các đợt tập huấn chuyên môn, chuyên đề do Ngành, cụm trường, trường tổ chức, giúp đội ngũ giáo viên học tập thêm những kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm giảng dạy đem lại hiệu quả cao.