24/04/18  Tin của trường  54
hưỡng dẫn
 25/04/16  Tin của trường  228
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường TH Quảng Lâm số 1.