Một ngày đẹp trời

Một ngày nắng đẹp, thỏ đi đường thỏ dê di đường dê

Bài viết liên quan