Hội nghị trung ương 7: Chặn đứng chạy chức, cải cách tiền lương

TTO - Hội nghị Ban Chấp hành trung ương lần thứ 7 khai mạc sáng nay (7-5) sẽ bàn và quyết định nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược.Há»i nghá» trung Æ°Æ¡ng 7: Chặn Äứng chạy chức, cải cách tiá»n lÆ°Æ¡ng - Ảnh 1.

Bài viết liên quan