NĂM HỌC 2021 - 2022

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG NĂM HỌC 2021 - 2022

NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH

CÁC EM HỌC SINH ĐI LẤY CỦI PHỤC VU VIỆC NẤU ĂN CHO CÁC EM.

SAU THỜI GIAN DÀI 2 LỚP 5A1 VÀ 5A2 ĐÃ NUÔI LỚN HƠN 2 CHỤC CON GÀ LẤY TRỨNG VÀ THỊT.

LỚP 5A1 VỆ SINH LỚP HỌC

Thầy Xuân - Ninh đưa các em học sinh lơp 5 đi thực tế.

LỄ TRAO GIẢI CHO HS CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG NĂM HỌC 2021 - 2022