16/05/22  Tin tức - Sự kiện  9
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG NĂM HỌC 2021 - 2022
 21/04/22  Tin tức - Sự kiện  25
Ngày 21/4/2022 Trương PTDTBT TH Huổi Lếch  tổ chức Ngày hội đọc sách
 25/04/16  Tin của trường  327
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường TH Huổi Lếch.