Lễ Khai giảng năm học 2017 - 2018

nhà trường tổ chức khai giảng cho HS 

Triên khai nhiệm vụ năm học mới 

Thầy cô và học sinh qua suối tới trường 

 

Bài viết liên quan