Thông tin chi tiết:
Điêu Thị Vân Oanh
Phó hiệu trưởng - Chủ tịch Công đoàn Điêu Thị Vân Oanh
Ngày tháng năm sinh 12/09/1972
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Điện thoại 0948541018
Email vanoanh1972@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Công tác phổ cập - Công đoàn