Thông tin chi tiết:
Phạm Thị Ngọc
Phó hiệu trưởng Phạm Thị Ngọc
Ngày tháng năm sinh 15/10/1979
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Điện thoại 0917984889
Email phamhaingoctu@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Chuyên môn