Ngày 24/04/2018

hưỡng dẫn

GDTH - VNEN số 4: Giới thiệu công tác mua sắm, đấu thầu.

Thứ tư - 10/07/2013 08:07

Dienbien.edu.vn - Từ giữa tháng 3, Ban biên tập sẽ lần lượt đăng các bài viết giới thiệu thông tin hoạt động của dự án Mô hình trường học mới tại Việt Nam (VNEN) 2013-2015 thực hiện ở giáo dục tiểu học cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Điện Biên nói riêng, mỗi tháng sẽ đăng từ 1 đến 2 số. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức là một trong các nội dung của dự án, rất mong nhận được sự góp ý, gửi tin bài có liên quan của các đơn vị thụ hưởng dự án VNEN. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

1. Khả năng áp dụng Hướng dẫn mua sắm đấu thầu (MSĐT) và Hướng dẫn lựa chọn và tuyển chuyên gia tư vấn của Ngân hàng thế giới
Các quy trình được nêu trong Hướng dẫn MSĐT và Hướng dẫn lựa chọn và tuyển chuyên gia tư vấn của Ngân hàng thế giới áp dụng cho mọi hợp đồng về hàng hóa, công trình và dịch vụ tư vấn được tài trợ toàn bộ hoặc một phần từ khoản viện trợ không hoàn lại cho dự án. Nói cách khác, đối với các hợp đồng được Ngân hàng thế giới tài trợ, các cơ quan thực hiện dự án phải áp dụng các quy trình MSĐT phù hợp được nêu trong Hướng dẫn MSĐT và Hướng dẫn lựa chọn và tuyển chuyên gia tư vấn của Ngân hàng thế giới chứ không phải theo Luật Đấu thầu. Đối với việc đấu thầu các hợp đồng hàng hóa và công trình không được tài trợ từ khoản viện trợ không hoàn lại nêu trên, các cơ quan thực hiện dự án có thể áp dụng những quy trình khác. Ví dụ, nếu một cơ quan thực hiện dự án muốn sử dụng ngân sách của Chính phủ cho một hợp đồng nhất định, việc đấu thầu hợp đồng đó có thể tuân theo Luật Đấu thầu và những nghị định liên quan.


2. Những nguyên tắc chính trong Quy trình MSĐT
Quy trình MSĐT được các cơ quan thực hiện dự án áp dụng phải thỏa mãn những nguyên tắc: tiết kiệm và hiệu quả; cơ hội cạnh tranh công bằng cho mọi nhà thầu/tư vấn hợp lệ; khuyến khích ký kết hợp đồng và các ngành sản xuất trong nước và chuyên gia tư vấn trong nước; minh bạch; lựa chọn các tư vấn và dịch vụ chất lượng cao.