chuẩn bị kỳ thi cuối năm 2017- 2018

- Chuẩn bị cơ sở vật chất bàn ghế từ trung tâm đến các cơ sở cho học sinh thi đảm bảo chỗ ngồi

- Giáo viên chủ nhiệm của các lớp vận động học sinh đi học đều trong tuần tới

Bài viết liên quan