Hồ sơ đăng ký thi đua 2021-2022

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ TẶNG GIẤY  KHEN CỦA UBND
HUYỆN - NĂM HỌC 2021 - 2022
(Kèm theo tờ trình  số :    /TTr ngày      tháng     năm 2021)
STTGiới tínhHọ và tênChúc vụGhi chú
1ÔngBùi Quang NhưHiệu trưởng 
2ÔngVũ Đình LiệuPhó hiệu trưởng 
3Hà Thị NguyệnTổ trưởng tổ 1 
4ÔngTống Văn TrựcTổ trưởng tổ 2 
5Quách Thị OanhTổ trưởng tổ 3 
6Nguyễn Thị HạnhTổ trưởng tổ 4 
7ÔngLê Đại NhânTổ trưởng tổ 5 
8ÔngLò Văn ThuậnTổ phó tổ 1 
9ÔngLò Văn NamDạy lớp 2 
10ÔngThào A TùngDạy lớp 2 
11ÔngQuàng Văn QuyềnDạy lớp 3 
12ÔngLò Văn QuyếtDạy lớp 4 
13ÔngMùa A LànhDạy lớp 4 
14Lường Thị PhượngDạy lớp 4 
15ÔngLường Văn ThươngDạy lớp 5 
16ÔngLò Văn SươngDạy lớp 5 
17ÔngTống Văn NgọcDạy lớp 1+2 
18ÔngThào A LyDạy lớp 1 
19ÔngLò Văn KhươngDạy lớp 1+2 
20ÔngThào A DìnhDạy lớp 2 
21ÔngChang A ThuDạy lớp 2 
22ÔngHà Mạnh DũngDạy lớp 3 
23ÔngHờ A DìDạy lớp 3 
24ÔngThào A VàngTổ trưởng tổ chuyên 
25ÔngTòng Văn BảoGVTD 
26ÔngHà Song ToànGV Tiếng anh 
27Bùi Thị HàGV Mĩ thuật 
28ÔngMùa A TỉnhGV buổi hai 
29Lò Thị ThúyVăn thư 
30Đàm Thị NhànKế toán 
31ÔngNguyễn Bá DoãnThủ quỹ 
32ÔngLò Sơn BìnhThiết bị 
33ÔngLùng Văn HợpBảo vệ