Trường tôi

                                Em vẫn nhớ trường xưa.

I/ Mục tiêu

            - Học sinh hát đúng nhạc và lời bài: ''Em vẫn nhớ trường xưa'' thể hiện đúng trường độ móc đơn chấm đôi và móc kép. Trường độ bốn nốt móc kép.        

            - Giáo dục tình cảm gắn bó với mái trường và quê hương.

II. Đồ dùng dạy học.

                    Thầy: Nhạc cụ quen dùng.

                    Trò: Nhạc cụ gõ.

III. Các hoạt động dạy học:

                    1. Ổn định tổ chức 1' hát.

                    2. Kiểm tra: 3'     

            - HS hát bài: ''Màu xanh quê hương''.

                    3. Bài mới: 28'

a. Giới thiệu bài: Ghi bảng.

b. Nội dung bài dạy:

* Hoạt động 1: Dạy hát

- Giáo viên giới thiệu bài hát.

- Giáo viên hát mẫu lần cho học sinh nghe.

- Học sinh đọc lời ca và khởi động giọng.

- Giáo viên dạy hát từng câu đến hết bài.

- HS hát cả bài kết hợp gõ đệm theo phách.

* Hoạt động 2: Luyện hát.

- Học sinh hát theo tổ để hát nối các câu, kết hợp gõ đệm theo phách.

- Học sinh hát theo dãy bàn, đoạn a hát đối đáp mỗi dãy bàn hát 1 câu, đoạn b hát đồng ca, kết hợp gõ đệm theo phách.

Gọi 1 nhóm lên biểu diễn trước lớp.

          Em vẫn nhớ trường xưa.

Trường làng em có hàng tre xanh cây rợp bóng mát yêu đời yên lành. Nhịp cầu tre lối về nhà em qua rẫy nương xanh thấy vui êm đềm.

Tình quê hương gắn liền yêu thương bao mùa mưa nắng em vẫn đến trường.

Thầy cô em đã dạy cho em, yêu nước yêu quê yêu gia đình ... là hương hoa tỏa khắp quê nhà. Em siêng năng gắng học hành ngày ngày ..........em vẫn nhớ trường xưa.