đánh giá thi đua

đánh giá cuối năm

Tài liệu đính kèm: Tải về

bùi văn thểVề phía Bộ TT&TT có các đồng chí: Trương Minh Tuấn, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT kiêm Phó trưởng Ban Tuyên giáo TW; các đồng chí nguyên là Bộ trưởng Bộ TT&TT qua các thời kỳ; các đồng chí Thứ trưởng Bộ TT&TT, các đồng chí nguyên là Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông, Bộ TT&TT, Tổng Cục Bưu điện qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp, các Hiệp hội, các Hội trong toàn ngành TT&TT và lãnh đạo 17 Sở TT&TT phía Bắc tham dự. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 48 điểm cầu gồm: Đại diện Văn phòng Bộ TT&TT tại TP Đà Nẵng và TP.HCM và 46 Sở TT&TT tại các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

20171222-L7.jpg