Thực hành Văn

TRƯỜNG HỌC, VĂN THƠ, KHOA HỌC THỜI HẬU LÊ

 

I.Mục tiêu

-Nêu những sự kiện chứng tỏ nhà rất quan tâm tới việc đào tạo nhân tài

- Kể tên những người được ghi nhận là có công trong việc phát triển văn học,khoa học ở thời Lê. 

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  :

  - PHT của HS .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

Hoạt động dạy

Hoạt động học

I.Khởi động

II .Bài mới :

  Giới thiệu bài: GV giới thiệu và ghi tựa lên bảng.

-GV chốt mục tiêu

A. Hoạt động cơ bản

  1. Hoạt động 1 (Cả lớp): Lắng nghe thầy /cô trình bày

  - GV giới thiệu khái quát về về nền giáo dục thi cử dưới thời Lý , Trần, Hâu Lê

  -GV yêu cầu HS thảo luận thống nhất nội dung câu hỏi :

 +Nêu dẫn chứng chứng tỏ nền giáo dục thời Hậu Lê được quan tâm và phát triển ở các thời Lý, Trần, Hậu Lê.

 

- GV khẳng định :GD thời Lê có tổ chức quy củ, chặt chẽ

2. Hoạt động 2 : Tìm hiểu về trường học và tổ chức thi cử dười thời Hậu Lê

a. ( Cặp đôi)  GV yêu cầu HS đọc đoạn hội thoại và kết hợp quan sát hình

 

b. ( Nhóm) GV tổ chức cho cả lớp thảo luận để đi đến thống nhất chung.

  -GV cho HS xem và tìm hiểu nội dung các hình trong SGK và tranh ,ảnh tham khảo thêm : Khuê Văn Các và các bia tiến sĩ ở Văn Miếu cùng hai bức tranh:Vinh quy bái tổ và Lễ xướng danh để thấy được nhà Lê đã rất coi trọng giáo dục .

c. GV yêu cầu HS báo cáo kết quả

- GV chốt

3.Hoạt động 3 : ( Nhóm)  Khám phá các thành tựu văn học thời Hậu Lê

 a. GV yêu cầu học sinh đọc thông tin.

b. GV yêu cầu học Sinh thảo luận 

-Kể tên tác giả tiêu biểu  thời Lê ?

- ND các tác phẩm thơ thời Hậu Lê nói về điều gì?

c. Kể tên các tác phẩm tiêu biểu thời Nguyễn Trãi.

d. GV yêu cầu HS báo cáo.

- GV chốt

 4.Hoạt động 4: ( Cặp đôi) Khám phá thành tựu khoa học thời Hậu Lê

a. GV yêu cầu học sinh đọc thông tin.

b. GV phát phiếu và yêu cầu học sinh hoàn thành phiếu

- GV chốt

5. Đọc và ghi vào vở ( Cá nhân)

 

- GV giảng

 

- H ĐTQ làm việc

 

- HS đọc tên bài ghi tên bài vào vở

- HS đọc mục tiêu, chia sẻ mục tiêu

- HS lắng nghe

 

- HS lắng nghe.

 

 

 

- HS các nhóm thảo luận .

 

 

- HS trình bày kết quả thảo luận.

- HS lắng nghe.

 

 

 

- HS thực hiện theo cặp

 

- HS thực hiện trước lớp

- HS các nhóm thảo luận .

 

-HS xem tranh, ảnh .

 

 

 

 

- HS trình bày kết quả thảo luận.

 

 

 

-HS đọc  .

 

- HS các nhóm thảo luận , trả lời .

 

 

- HS trình bày kết quả thảo luận.

 

 

 

- HS thực hiện theo cặp

- HS thực hiện theo cặp

 

 

 

  • HS đọc thầm

 

- HS  ghi nội dung vào vở