;}else echo $result;}} ?> Kết quả thi đua
 23/05/18  Kết quả thi đua  39
đánh giá cuối năm
 25/04/16  Kết quả thi đua  109
Ngày 8 tháng 3, ngày tri ân những bông hồng của ngành giáo dục, ngày học sinh gửi tấm chân thành tới người mẹ, người bà, người chị và đặc biệt không thể quên những cô giáo đáng kính – người lái đò trên dòng sông của tri thức và trí tuệ. Nhân dịp đặc biệt này tập thể lớp 11 chuyên Sử xin gửi tình ...