Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Minh Hồng
Uỷ viên Nguyễn Thị Minh Hồng
Ngày tháng năm sinh 09/01/1974
Giới tính Nam
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách