Trường em

TUẦN 3

 

                        Thứ năm ngày 24 tháng 8 năm 2017

Tiết  3 : HĐNGLL  ( Buổi chiều )   

                                                 CHỦ ĐIỂM THÁNG 9

                                        TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

HĐ 1 :                   TÌM HIỂU VỀ TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

I. Mục tiêu hoạt động

- HS biết giới thiệu về trường, lớp của mình

- HS biết tự hào về mái trường của mình, đồng thời có ý thức giũ gìn và bảo vệ trường, lớp.

II. Quy mô hoạt động

 - Tổ chức lớp theo quy mô lớp

III. Tài liệu và phương tiện

- Các tư liệu về trường, lớp, thầy, cô giáo và HS nhà trường;

- Ảnh chụp quang cảnh lớp, trường trong những ngày lễ hội hay các buổi sinh hoạt tập thể ...;

- Kịch bản " Mời bạn đến thăm trường tôi".

V. Các bước tiến hành

Bước 1 : Chuẩn bị

- Trước 1 tuần, gv phổ biến để HS nắm được kế hoạch hoạt động ; cung cấp cho HS một số tư liệu về trường, lớp, thầy cô giáo và HS trong trường, yêu cầu HS chuẩn bị nội dung giới thiệu về mái trường, thầy cô, bạn bè.

- HS đọc tư liệu GV cung cấp, sưu tầm, tìm hiểu thêm các thông tin có liên quan và chuẩn bị .

- Đăng ký dự thi với GV

- Nhóm kịch của lớp có thể chuẩn bị thêm tiểu phẩm " Mời bạn đến thăm trường tôi ''.

Bước 2 : Thi giới thiệu " Mời bạn đến thăm trường tôi"

- HS hát tập thể một bài hát về nhà trường, nếu trường có bài hát truyền thống thì càng tốt.

- GV giới thiệu ý nghĩa và yêu cầu của cuộc thi.

- Giới thiệu Ban giám khảo.

- Lần lượt giới thiệu các thí sinh lên trình bày. Mỗi bài trình bày không qua 5 phút. Yêu cầu phải nêu được các nét đặc trưng của trường lớp mình, các thành tích nổi bật về từng mặt, tình cảm yêu quý của các em đối với trường, lớp,..

- Cuối mỗi phần trình bày của HS, Ban giám khảo hoặc khan giả có thể đặt câu hỏi cho thí sinh trả lời.

Bước 3 : Tổng kết trao giải

- Ban giám khảo công bố kết quả.

- Trao giải thưởng cho thí sinh có phần giới thiệu hay nhất.

- GV nhận xét chung và nhắc nhở HS phải biết tự hào về mái trường của mình, đồng thời có ý thức giữ gìn và bảo vệ trường, lớp.