Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT THCS Pá Mỳ

Bản Pá Mỳ - Pá Mỳ
dbn-muongnhe-ptdtbtthcspamy@edu.viettel.vn