Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT THCS Nậm Vì

Bản Nậm Vì - Nậm Vì
dbn-muongnhe-ptdtbtthcsnamvi@edu.viettel.vn