20/09/22  Tin tức  2
ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ VI NHIỆM KÌ 2022-2025
 19/09/22  Tin tức  4
KẾ HOẠCH Giáo dục nhà trường năm học 2022 – 2023
 19/09/22  Tin tức  13
TƯNG BỪNG CHÀO ĐÓN NĂM HỌC MỚI ( 2022 -2023
 19/09/22  Tin tức  5
TƯNG BỪNG CHÀO ĐÓN NĂM HỌC MỚI ( 2022 -2023 )
 19/09/22  Tin tức  9
 KẾ HOẠCHBỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CBQL VÀ GIÁO VIÊNNăm học 2022– 2023
 19/09/22  Tin tức  5
 KẾ HOẠCHBỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CBQL VÀ GIÁO VIÊNNăm học 2022– 2023
 29/12/21  Tin tức  28
Căn cứ Thông tư số 22/2020/TT-BGDĐT, ngày 06 tháng 08 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về đánh giá, xếp loại “đơn vị học tập”;Căn cứ Thông tư số 22/2020/TT-BGDĐT, ngày 06 tháng 08 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về đánh giá, xếp loại “đơn vị học tập”;
 24/11/21  Tin tức  28
Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Nậm Kè;Tập thể Chi bộ Trường THCS Nậm Kè kiểm điểm với các nội dung chủ yếu sau:
 06/11/21  Hoạt động chuyên môn  24
- KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG PTDTBT THCS NẬM KÈ GIAI ĐOẠN 2015-2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025- KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN  TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ THCS NẬM KÈ GIAI ĐOẠN 2021- 2025 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 - KẾ HOẠCH Giáo dục nhà trường năm học 2021 – 2022
 03/11/21  Tin tức  75
Viettel Điện Biên - chi nhánh huyện Mường Nhé, phối hợp Hội Khuyến học  trao học bổng "Vì em hiếu học"Viettel Điện Biên - chi nhánh huyện Mường Nhé, phối hợp Hội Khuyến học  trao học bổng "Vì em hiếu học"