• Lò Văn Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Không
  • Điện thoại:
   0943097085
  • Email:
   lovan.thanh520@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Qúa trình công tác: từ 15/9/2005 GV trường THCS Nà Hỳ - Mường Nhé - Điện Biên

                                    Từ 01/6/2006 GV trường TH Nà Khoa - Mường Nhé - Điện Biên

                                    Từ 01/7/2007 Hiệu phó trường THCS Nà Khoa - Mường Nhé - Điện Biên

                                    Từ 01/9/2009 Hiệu phó trường PTDTBT THCS Nậm Kè - Mường Nhé - Điện Biên

                                    Từ 05/3/2016 đến nay Hiệu trưởng, trường PTDTBT THCS Nậm Kè - Mường Nhé - Điện Biên

 • Lưu Văn A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Uỷ viên
  • Điện thoại:
   0935.077000
  • Email:
   luuvana@edu.vn