• Lò Văn Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Không
  • Điện thoại:
   0943097085
  • Email:
   lovan.thanh520@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Qúa trình công tác: từ 15/9/2005 GV trường THCS Nà Hỳ - Mường Nhé - Điện Biên

                                    Từ 01/6/2006 GV trường TH Nà Khoa - Mường Nhé - Điện Biên

                                    Từ 01/7/2007 Hiệu phó trường THCS Nà Khoa - Mường Nhé - Điện Biên

                                    Từ 01/9/2009 Hiệu phó trường PTDTBT THCS Nậm Kè - Mường Nhé - Điện Biên

                                    Từ 05/3/2016 đến nay Hiệu trưởng, trường PTDTBT THCS Nậm Kè - Mường Nhé - Điện Biên

 • Bùi Thị Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0973998983
  • Email:
   thanhthanhhuyenbui@gmail.com
 • Nguyễn Văn A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0982 874100
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn
 • Nguyễn Văn B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0987654332
  • Email:
   nguyenvanb.tentruong@tentinh.gov.vn