Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 08 : 29
Năm 2022 : 434
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾT QUẢ HỘI THẢO CHUYÊN MÔN CỤM 3 LẦN I NĂM HỌC 2021 - 2022

Các đơn vị trường trình bày đầy đủ nội dung chuyên đề được phân công thực hiện đưa ra những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện tại đơn vị, các ý kiến thảo luận, các ý kiến giải đáp, hướng khắc phục, chỉ đạo từ tổ chuyên môn cấp trưng học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo. buổi Hội thảo đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:

          Nội dung chình bầy các đơn vị đảm bảo nội dung có tính thuyết phục cao.

          Những nội dung vướng mắc đã được đưa ra thảo luận và đi đến thống nhất:

KẾT QUẢ HỘI THẢO CHUYÊN MÔN CỤM 3 LẦN I

NĂM HỌC 2021 - 2022

 

Thực hiện công văn số 2085/SGDĐT – GDTrH ngày 09 tháng 09 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên về việc tổ chức Hội thảo chuyên môn cấp trung học năm học 2021 - 2022

Thực hiện công văn số 434/CV – PGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Nhé về việc hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình giáo dục THCS năm học 2021 – 2022

Thực hiện kế hoạch 523/KH – PGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Nhé Kế hoạch nội thảo chuyên môn các cụm trường năm học 2021 – 2022

Thực hiện kế hoạch số 143/KH – THCS ngày 10 tháng 9 năm 2021 của cụm chuyên môn số 3 kế hoạch tổ chức hội thảo chuyên môn cụm 3 năm 2021 – 2022

Cụm chuyên môn số 3 đã tổ chức buổi hội thảo chuyên môn lần I đạt được kết quả cụ thể như sau:

          I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

          Xây dựng kế hoạch hội thảo:

          Các đơn vị cùng tham gia xây dựng kế hoạch hội thảo chuyên môn, giao nhiệm vụ cho các trường thành viên, trình Phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt theo văn bản số 143/KH – THCS ngày 10 tháng 9 năm 2021 của cụm chuyên môn số 3 kế hoạch tổ chức hội thảo chuyên môn cụm 3 năm 2021 – 2022.

          Xây dựng nội dung hội thảo:

Các trường xây dựng nội dung hội thảo theo phân công trong kế hoạch và theo các văn bản hướng dẫn số 2085/SGDĐT – GDTrH ngày 09 tháng 09 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên về việc tổ chức Hội thảo chuyên môn cấp trung học năm học 2021 – 2022, số 434/CV – PGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Nhé về việc hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình giáo dục THCS năm học 2021 – 2022, kế hoạch 523/KH – PGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Nhé Kế hoạch nội thảo chuyên môn các cụm trường năm học 2021 – 2022. Cụm trưởng tổng hợp gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường thành viên nghiên cứu trước khi tổ chức Hội thảo

          Tổ chức buổi Hội thảo:

          Thời gian: 14h 00 phút ngày 30 tháng 9 năm 2021

          Địa điểm: Tại Các điểm cầu: Tổ chuyên môn cấp THCS Phòng GD&ĐT Mường Nhé, trường PT DTBT THCS Quảng Lâm, trường PT DTBT THCS Mường Toong, trường PT DTBT THCS Nậm Kè.

          Thành phần tham gia buổi hội thảo tại các điểm cầu:

          Đại diện phòng giáo dục: Tổ chuyên môn THCS - 04 đồng chí

          Ban Giám Hiệu, các tổ chuyên môn, giáo viên  của 03 đơn vị trường

trong đó:

          + Trường PTDT BT THCS Nậm Kè: 29 đồng chí

          + Trường PTDTBT THCS Quảng Lâm: 18 đồng chí

          + Trường PTDTBT THCS Mường Toong: 25 đồng chí

          II. KẾT QUẢ

          Các đơn vị trường trình bày đầy đủ nội dung chuyên đề được phân công thực hiện đưa ra những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện tại đơn vị, các ý kiến thảo luận, các ý kiến giải đáp, hướng khắc phục, chỉ đạo từ tổ chuyên môn cấp trưng học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo. buổi Hội thảo đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:

          Nội dung chình bầy các đơn vị đảm bảo nội dung có tính thuyết phục cao.

          Những nội dung vướng mắc đã được đưa ra thảo luận và đi đến thống nhất:

          1.Những nội dung đã được thống nhất:

          Việc thực hiện các môn học:

          Môn Ngữ Văn: có 3 bài viết 90 phút, 3 bài 45 phút sử dụng lấy 2 điểm thường xuyên và02 điểm miệng. Đối với PPCT ứng phó với tình hình dịch bệnh một số bài viết có thể để học sinh thực hiện ở nhà tuy nhiên tiết trả bài phải thực hiện trên lớp.

          Môn Lịch sử - Địa lý: việc thực hiện phân công giảng dậy và lên thời khóa biểu các đơn vị thực hiện linh hoạt phù hợp với điều kiện hiện có

Môn Tự chọn: thực hiện đối với lớp 7,8,9 lớp 6tamj thời không thực hiện do không có giáo viên theo yêu cầu.

Môn GDĐP: Việc thực hiện khó khăn do học sinh không có SGK – các đơn vị khắc phục nếu sở Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch in ấn thì sẽ đặt mua.

Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp: nên giao cho giáo viên chủ nhiệm, tổng phụ trách Đôi TNTP HCM thực hiện để tiện cho việc xây dựng nội dung và đánh giá các chủ đề, việc ký sổ đầu bài ở tiết chào cờ và sinh hoạt lớp là của giáo viên chủ nhiệm.

Đối với kế hoạch bài dạy (Soạn giáo án):

Thực hiện theo mẫu ban hành của Phòng Giáo dục và Đào tạo, mục d: Hoạt động hình thành kiến thức yêu cầu kẻ khung, Hoạt động Khởi động, Luyện tập, Vận dụng, Tìm tòi mở rộng thì thực hiện linh hoạt có thể diễn đạt hàng ngang hoặc kẻ khung.

          Khuyến khích các giáo viên không dạy lớp 6 soạn 1 môn theo mẫu giáo án của lớp 6.

Kế hoạch dạy học 7,8,9:

Các trường đã làm theo mẫu của năm ngoái thì vẫn tiếp tục, các trường chưa thực hiện thì sã làm theo mẫu mới.

Việc lấy điểm thường xuyên ở các môn:

Giáo viên linh hoạt giữa các phân môn, các hình thức kiểm tra (Miệng, viết, thực hành, thí nghiệm, hỏi đáp, phiếu học tập…) nhưng phải đủ số lần điểm theo quy định.

Thực hiện giảm tải theo4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16 tháng 9 năm 2021Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022:

Những nội dung cốt lõi ưu tiên dậy trước, những nội dung còn lại thực hiện sau tuy nhiên số tiết, số tuần của năm học không thay đổi. việcthực hiện bao nhiêu tuần thực học và bao nhiêu tuần dành cho ôn tập, thời điểm kiểm tra giữa kỳ học kỳ sẽ được thống nhất tại Hội thảo chuyên môn của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Kiểm tra đánh giá:

Thực hiện theo hướng dẫn các năm trước ( tỉ lệ trắc nghiệm/tự luận là 40/60, tỷ lệ về cấp độ nhận thức Biết, hiểu, vận dụng là 30/30/40) tuy nhiên những môn như Ngữ Văn, Tin, Tiếng anh thì thực hiện theo đặc thù môn.

2. Những nội dung còn vướng mắc đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục giải đáp:

Trường PT DTBT THCS Nậm Kè

Đề xuất : Đối với đề kiểm tra giữa kì bỏ bản đặc tả chỉ xây dựng ma trận

Theo tinh thần việc xây dựng PPCT thì sẽ dạy những nội dung cốt lõi nhưng nếu không có dịch thì nội dung đã giảm tải thực hiện như thế nào?

          Trường PT DTBT THCS Quảng Lâm

Để thuận tiện trong việc quản lý việc sử dụng thiết bị trong PPCT( phụ lục 6 trong công văn 5512 kẻ thêm cột thiết bị cần sự dụng và cắt giảm quyển KH sử dụng thiết bị của GV và TCM chỉ giữ lại phiếu báo sử dụng thiết bị).

          Trường PT DTBT THCS Mường Toong

Đánh giá học sinh:

Nhận xét đánh giá học bạ của học sinh môn KHTN cần cả GV dạy 3 môn nhận xét và kí hay 1 người kí ( Ô nhận xét và ký tương đối hẹp)

Cán bộ, giáo viên tham gia hội thảo tại điểm cầu trường PT DTBT THCS Mường Toong
Cán bộ, giáo viên tham gia hội thảo tại điểm cầu trường PT DTBT THCS Mường Toong

 

   

 


Tác giả: Phạm Văn Trử
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip