Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT THCS Mường Nhé

Bản Mường Nhé - Mường Nhé
dbn-muongnhe-ptdtbtthcsmuongnhe@edu.viettel.vn