Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 05 : 32
Năm 2022 : 166
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tập huấn chính trị hè và công tác phòng chống dịch Covid-19 tại trường PTDBT THCS Leng Su Sìn

TRƯỜNG PTDTBT THCS LENG SU SÌN VỚI CÔNG TÁC

BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ CHO CÁN BỘ QUẢN LÍ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2021 – 2022

            Bồi dưỡng chính trị đầu năm học là hoạt động thường niên của Ngành giáo dục huyện Mường Nhé. Công tác bồi dưỡng chính trị đầu năm cho Cán bộ quản lí, giáo viên có ý nghĩa rất quan quan trọng giúp cán bộ quản lí, giáo viên cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. Bỗi dưỡng chính trị đầu năm giúp cán bộ quản lí, giáo viên và nhân viên tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

       Ngày 05/08/2021, Ban Tuyên giáo huyện ủy phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức bồi dưỡng chính trị cho Cán bộ quản lí, giáo viên. Trong bối cảnh đại dịch covid – 19 diễn biến phức tạp nhưng công tác bồi dưỡng chính trị vẫn được tiến hành với sự chuẩn bị chu đáo và phương thức bồi dưỡng trực tuyến để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch cho các cán bộ quản lí, giáo viên có thể tiếp thu được toàn bộ nội nung cốt lõi của buổi bồi dưỡng chính trị.

(Công tác chuẩn bị phòng tập huấn)

        Với điều kiện cơ sở vật chất nhà trường còn khó khăn nhưng Ban giám hiệu trường PTDTBT THCS Leng Su Sìn cũng đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho buổi bồi dưỡng chính trị với hai phòng máy đảm bảo giãn khoảng cách tham gia buổi tập huấn, thực hiện nghiêm chỉnh trong công tác phòng chống dịch.

(Đo thân nhiệt và sử dụng diệt khuẩn trước khi vào phòng tập huấn)

   Tại buổi tập huấn các đồng chí cán bộ quản lí và giáo viên đã nghiêm túc lắng nghe và tiếp thu những nội dung cốt lõi của buổi chính trị đó là:

(Các đc giáo viên đang nghiên cứu, lắng nghe nội dung chuyên đề do đc Trịnh Duy Đáp phó ban Tuyên giáo trình bày)

 - Những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo của ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. - Chuyên đề toàn khóa năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc”; - Những vấn đề kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh Điện Biên; Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020- 2025.

     Trong đó cán bộ quản lí và giáo viên được nắm rõ chủ đề Đại hội XIII của Đảng là “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Với tinh thần “Với hướng đi đúng đắn, hợp quy luật; ý Đảng hợp với lòng dân; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng vươn lên mãnh liệt và ý chí, quyết tâm chính trị cao, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nhất định sẽ lập nên những kỳ tích phát triển mới, vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc”.

    Với Chuyên đề toàn khóa năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc”. Nội dung bồi dưỡng cũng đã làm nổi bật một số nội dung trọng tâm như : Chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 và những năm tiếp theo, nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Kết thúc buổi tập huấn, Cán bộ quản lí và giáo viên rất vui mừng vì đã phần nào nắm được những nội dung quan trong của buổi tập huấn chính trị. Từ đó góp phần giáo dục phẩm chất, đạo đức lối sống cho mình, đồng thời đóng góp sức mình trong công cuộc xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc theo tinh thần  của nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

                                                                                                                                                                              Tác giả

 Nguyễn Văn Điệp

 


Tập tin đính kèm
Tác giả: Nguyễn Văn Điệp
Nguồn:Từ trường PTDTBT THCS Leng Su Sìn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip