Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT THCS Huổi Lếch

Bản Huổi Lếch - Huổi Lếch
dbn-muongnhe-ptdtbtthcshuoilech@edu.viettel.vn