Giới thiệu điểm trường Pá Lùng

ĐIỂM TRƯỜNG PÁ LÙNG THUỘC TRƯỜNG PTDTBT TH

CHUNG CHẢI SỐ 1

ĐIỂM TRƯỜNG PÁ LÙNG THUỘC TRƯỜNG PTDTBT TH

CHUNG CHẢI SỐ 1

Thuộc bản PÁ LÙNG - xã Chung Chải - huyện Mường Nhé - tỉnh Điện Biên

 

  1. Đường đi từ trung tâm vào điểm bản Pá Lùng đường to ô tô đi lại được mặt đường dải cấp phối, lớp học được đặt ngay cạnh đường ô tô .
  2. 100 % phụ huynh học sinh là người dân tộc HMông,  
  3. 103  hộ dân Bản Pá Lùng

4. Trình độ dân trí không đồng đều,

5. 100% dân bản làm nương nên đời sống còn gặp nhiều khó khăn,

6. Năm học 2021 – 2022 Bản có 2 lớp  = 25 học sinh.

7. Số phòng học xây bán  kiên cố 02 phòng.

8.Tình trạng cơ sở lớp học: Điểm bản chưa có điện lưới, nước sử dụng nước khe,

9. Tại sao phải xây dựng điểm này: Do điểm trường ở ngay cạnh đường và trung tâm đi lại thuận lợi của học sinh, điểm trường chưa có tường bao chỉ rào bằng thép B40 chưa đảm bảo an toàn cho học sinh.

10.Hình ảnh cổng trường, tường rào bằng thép B40

  11. Hình ảnh phòng lớp học

 

 

       12.Số điện thoại của hiệu trưởng: 0917622569,  Hiệu trưởng Phạm Văn Khiêm

13. Mô tả tường rào: Sân chơi phía trước nhà trường giáp đường và có độ thấp hơn mặt đường, được rào bằng thép B40. 

14. Bản không có trẻ bị khuyết tật.

15. Nhu cầu xây dựng: Tường bao

16. Tổng diện tích khuôn viên điểm trường: 957m2                    

                             

 

 

 

                                                         

Bài viết liên quan