Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Bản Tả Khố Khừ - Sín Thầu