Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Bản Tả Khố Khừ - Sín Thầu
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

phieu đánh giá cán bộ

PHIẾU DÁNH GIÁ CÁN BỘ.

VIÊN CHỨC - NĂM HỌC 2013 - 2014

( Dùng cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên)

Họ và tên:………………………………………………………………………………………….

Chức vụ:…………….....Ngạch bậc lương……………………………………………………….

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………….......................

I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG RÈN LUYỆN

1. Chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Kết quả công tác:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................

3. Tinh thần kỉ luật:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Tinh thần phối hợp công tác:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Tính trung thực trong công tác:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Lối sống đạo đức:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

7. Tinh thần học tập nâng cao trình độ:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Tinh thần thái độ phục vụ nhân dân:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  1. xếp loại:………………….

……… Ngày tháng năm 2014

Người tự nhận xét

 

 

II. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐỢN VỊ:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III. KẾT QUẢ TỔNG HỢP ĐỂ XẾP LOẠI CÔNG CHỨC: PHẢN NÀY DO TRƯỜNG TRỰC TIẾP GHI:

STT

Nội dung

Điểm

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

  1. điểm: ……………..

Kết luận viên chức đạt loại……….( Xuất sắc, khá, trung bình, kém)

………. Ngày tháng năm

Thủ trưởng đơn vị

  • ( Ký, ghi rõ họ tên)

 


Nguồn:khừ xó Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết