Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Bản Trạm Púng - Quảng Lâm