Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Bản Huổi Chạ - Nậm Vì