Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Bản Mường Toong - Mường Toong
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

NGHỊ QUYẾT CHI BỘ

ĐẢNG ỦY XÃ MƯỜNG TOONG

CHI BỘ MẦM NON MƯỜNG TOONG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số:….NQ/CB

                                                                                                                                                                              Mường Toong, ngày …..tháng…..năm 2018

   

NGHỊ QUYẾT CHI BỘ MẦM NON

Về việc kỉ luật đảng viên

Căn cứ Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm;

Xét nội dung và kết quả buổi họp của chi bộ trường mầm non ngày 27 tháng 04 năm 2018 về lấy ý kiến bằng hình thức kỷ luật khiển trách đảng viên với Đ/c: Lò Thu Hà, sinh ngày 28 tháng 05 năm 1985.

Dân tộc: Thái

Tôn giáo: Không

Trình độ văn hóa: 12/12

Nghề nghiệp: Giáo viên

Hộ khẩu thường trú: Mường Toong – Huyện Mường Nhé

Sinh hoạt Đảng tại chi bộ trường mầm non Mường Toong – Xã: Mường Toong - huyện Mường Nhé – Tỉnh Điện Biên.

Chi bộ trường mầm non Mường Toong tổ chức họp ngày 27 tháng 04 năm 2018 để xem xét bỏ phiếu biểu quyết hình thức kỷ luật khiển trách đảng viên đảng viên Lò Thu Hà.

Tổng số đảng viên trong chi bộ là: 12 đồng chí; 07 Đ/c đảng viên dự bị

Trong đó: có mặt là: 12 đ/c ( chính thức : 05 đ/c; đảng viên dự bị : 07 đ/c)

*Hình thức lấy ý kiến biểu quyết trong chi bộ Trường mầm non Mường Toong về nhất trí kỷ luật khiển trách đảng viên với Đ/c: Lò Thu Hà ( chỉ áp dụng các đ/c Đảng viên chính thức là 05 đồng chí tại buổi họp).

Chủ trì cuộc họp Đ/c: Phạm Thu Phương: chức vụ : Bí thư chi bộ.

Thư ký cuộc họp Đ/c: Đoàn Thị Na: Chức vụ : Đảng viên.

Sau khi nghe đồng chí Bí thư chi bộ Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm đồng chí Lò Thu Hà đã vi phạm vào Điều I, Điều 27 Chương 3.

Chi bộ thống nhất kết luận về đảng viên Lò Thu Hà như sau:

Những ưu khuyết điểm chính:

*Khuyết điểm:

Do bản thân đồng chí Lò Thu Hà với vai trò là Đảng viên chi bộ trường Mầm non Mường Toong, đã có vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình đó là sinh con thêm con thứ ba.

Chi bộ đối chiếu Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm Điều I, Điều 27 Chương 3.

Căn cứ kết quả biểu quyết của cuộc họp của chi bộ đối với đảng viên Lò Thu Hà như sau:

Nhất trí hình thức đảng viên đối với đồng chí: Lò Thu Hà là: 5/5 đồng chí ( đạt 100%) so với tổng số Đảng viên trong chi bộ.

Không nhất trí hình thức kỷ luật khiển trách đảng viên đối với đồng chí: Lò Thu Hà là: không đồng chí ( đạt 0%)

Kính trình Đảng ủy xã Mường Toong xem xét tạo điều kiện cho đ/c Lò Thu Hà ở hình thức khiển trách tại chi bộ Mầm non Mường toong./

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy xã ( Báo cáo) T/M CHI BỘ

- Lưu chi bộ.

                                                                                                                                                                   BÍ THƯ

 

 

 

                                                                                                                                                                                          Phạm Thu Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: THANG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết