THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2020-2021

Trường Th Võ Thị Sáu thông báo Quy định tuyển sinh và Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 Năm học 2020-2021.

* Tải các quyết định tại đây:

Quyết định ts.doc

QĐ VÀ QUY ĐỊNH TUYỂN SINH CỦA PGD 2020 (1).pdf

* THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN VÀO LỚP MÔT  NĂM HỌC 2020-2021

* THÔNG BÁO QUI ĐỊNH ĐỒNG PHỤC CHO HỌC SINH NĂM HỌC 2020-2021