THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC DẠY-HỌC SAU THỜI GIAN NGHỈ PHÒNG CHÔNG DỊCH COVID-19

Thực hiện công văn số 1028 ngày 24/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức dạy- học sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19. Bắt đầu từ ngày 4/5/2020 các em sẽ đi học lại bình thường. Để bảo đảm sức khỏe cho tất cả các em học sinh và Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường kính đề nghị quý phụ huynh khi đưa con em mình đến trường thực hiện đúng theo sự chỉ đạo về việc phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ, Bộ y tế, UBND thành phố cũng như công văn của Sở đã chỉ đạo và hướng dẫn.