THÔNG BÁO TIẾP TỤC NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG CHÔNG DỊCH COVID-19

Trường tiểu học Võ Thị Sáu xin thông báo : Các em học sinh tiếp tục được nghỉ học đến hết tháng 2 /2020 để phòng dịch COVID 19 theo Công văn số 345/SGDĐT-CTrTT.

Bài viết liên quan