THÔNG BÁO KHẨN TRƯƠNG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19

     Thực hiện CV 4869/UBND-SYT và CV 1906/SGDDT-CTrTT về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COViD-19. Nhà trường thông báo tới toàn thể CBCNVC, học sinh và quý phụ huynh về việc tiếp tục thực hiện phòng chống dịch COVID- 19 trong tình hình mới, thời hạn thực hiện từ 13h ngày 26/07/ 2020 cho đến khi có thông báo mới!